Zásady ochrany osobných údajov

Správcom osobných údajov vo vzťahu k tejto stránke je spoločnost GEOVRT s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 36201511.

Vaše osobné údaje spracovávame pre tieto účely:

  1. Komunikácia prostredníctvom kontaktného formulára.
    Spracovávame vaše meno a priezvisko, e-mail, (poprípade váš životopis alebo motivačný list) a IP adresu po dobu 1 roku, alebo do okamihu, kedy požiadate o zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Ing. Igor Kuba, Souhrady 667/10, Brno, Česká republika, e-mail: info@zhotoveniwebu.cz
Nikomu ďalšiemu osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu neposkytujeme.

Zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov