Torkret

Torkret - vrstva striekaná pod tlakom alebo striekaný betón používame pre sanovanie a spevňovanie rozličných povrchov. Prevažne sanujeme stavebné jamy, svahy, mostné objekty, klenby, obnažené betónové plochy. Výhodou striekaného betónu - hotovej zmesi, je veľmi rýchly nábeh pevnosti.

Pre sanovanie využívame suchý proces - používa sa mechanický podávač, torkret, (zmes vopred pripravená), ktorá sa pomocou stlačeného vzduchu prepravuje hadicami do trysky, ktorá je vybavená vodným prstencom, v tryske sa zmes zmieša (aktivuje) a následne je pod tlakom striekaná na požadovanú plochu a hrúbku.

Pre vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.