ŠPECIÁLNE ZAKLADANIE STAVIEB

Spoločnosť GEOVRT s.r.o. vznikla v roku 2000 so zameraním na vŕtne práce ako je inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a vŕtanie pilót. Postupom času sa hlavným predmetom činnosti stalo špeciálne zakladanie stavieb a objektov.

O NÁS

Po dlhoročných skúsenostiach si spoločnosť vybudovala na trhu silnu pozíciu a v dnešnej dobe sa zameriava na Inžinierskogeologický prieskum, Špeciálne zakladanie stavieb, Statické zabezpečenie stavebných jám, Sanáciu nestabilných území a objektov,  vŕtanie studni. 

PORTFÓLIO

Mikropilóty

Mikropilóta je štíhly základový prvok, ktorý prenáša osové zaťaženia (tlakové i ťahové) od stavebného objektu do hlbších a únosnejších vrstiev základovej pôdy.

Pilóty

Pilóty predstavujú jednu z najstarších metód hlbinného zakladania stavieb všetkých druhov a v súčasnej dobe aj metódu najrozšírenejšiu. Táto technológia zaujíma jednu ...

Záporové paženie

Záporové paženie (tzv. Berlínske) je ďalším technologickým postupom, ktorým sa spoločnosť GEOVRT s.r.o. v rámci svojich činností zaoberá.

Spustili sme pre Vás e-shop

HLADINOMERY A PRÍSLUŠENSTVO

Z NAŠICH REFERENCIÍ

NÁŠ TEAM

Pavel Papáč

+421 905 466 625
geovrt@geovrt.sk

Inžiniersko - geologický prieskum
Vŕtanie studní.

Ing. Maroš Pasnišin

+421 907 999 256
info@geovrt.sk

Špeciálne zakladanie stavieb

Ing. Pavol Papáč

+421 907 184 292
papac@geovrt.sk

Špeciálne zakladanie stavieb
Jadrové vŕtanie

Fakturačné údaje

GEOVRT s.r.o.
Kráľovce 262
04444 Kráľovce
IČO: 36201511